Reglementen

Het algemene beheersreglement van de begraafplaats is te vinden op:  Reglement begraafplaats Oude Landen

Er is ook een algemeen beknopt reglement

Voor de islamitische graven geldt het: beknopt reglement Islamitische begravingen

Voor RK-kopten en diegenen zonder specifieke geloofsovertuiging is er: beknopt reglement RK-Kopten en geen religie


Enkele bepalingen uit het reglement:

Keuze van begraafplek

Op Oude Landen bestaat een keuzevrijheid in het veld en de plaats op het veld waar men begraven wil worden.
Echter er gelden enige beperkingen: een overledenen kan niet zonder meer begraven worden op elke willekeurige plek. De beperkingen hebben onder andere te maken met de keuze voor een verplicht grafmonument.
De volgende drie soorten grafmonumenten zijn mogelijk: uitsluitend een liggende steen (zerkmodel), een monument bestaande uit liggend en staand gedeelte en tenslotte een monument bestaande uit alleen maar een staand gedeelte.
Om geen rommelig geheel te scheppen en om een goed onderhoud mogelijk te maken zijn in één rij alleen soortgelijke monumenten mogelijk, dus bijvoorbeeld alleen maar zerken etc..

Die keuze zullen de nabestaanden moeten maken op het moment dat men een plek kan ‘uitzoeken’, waarbij vervolgens wel aansluitend aan een vorige begraving een nieuw graf wordt uitgegeven.Met de beheerder kan een afspraak worden gemaakt om een plaats uit te zoeken.

Bepalingen voor gedenktekens

Toestemming voor het plaatsen van een gedenkteken moet bij het bestuur van de Stichting Beheer Algemene Begraafplaats Oude Landen worden aangevraagd door – en wordt gesteld op naam van – de rechthebbende van de grafruimte.
Het bestuur heeft nadere regels vastgesteld over de aard en de afmetingen van het gedenkteken en de wijze van aanbrengen.

Asverstrooiingen
Er is op Oude Landen de mogelijkheid de as van een overledene te verstrooien op een apart strooiveld.

Ingang strooiveld

Hierbij wordt op een naastgelegen zuil bij de ingang van het veld een naamplaatje bevestigd met de naam van diegenen die hier verstrooid zijn.

Urnenbijzetting
Op Oude Landen is geen urnenmuur beschikbaar maar kunnen urnen worden bijgezet in een urnenkeldertje of in een zuil.

Urnenzuilen

Looptijd grafrecht

Op Oude Landen worden naast graven met een grafrechtperiode van 20 jaar – met de mogelijkheid tot verlenging – graven uitgegeven voor onbepaalde tijd, ook genoemd ‘eeuwigdurend’ grafrecht.

Bijzetting
Ingeval er een bijzetting plaats vindt in een bestaand graf wordt het volledige tarief voor een graf voor een periode van 20 jaar resp. onbepaalde tijd in rekening gebracht tegen de dan geldende tarieven. De nog resterende jaren van de eerdere begraving tot aan de oorspronkelijke einddatum van het grafrecht wordt aan de rechthebbende gerestitueerd en berekend tegen de oorspronkelijke tarieven.
Als er sprake is van een graf voor onbepaalde tijd wordt het aantal rekenjaren op 68 gesteld omdat er geen oorspronkelijke einddatum van het grafrecht is. Een rekenmodule hiervoor is op te vragen bij de beheerder van Oudelanden