Over Oude Landen

Openbare gemeentelijke begraafplaats Oude Landen

De openbare gemeentelijke begraafplaats Oude Landen is is gevestigd aan de Beekstraat 48A te Nuenen.

Begraafplaats Oude Landen is een openbare begraafplaats. Dit wil zeggen: een begraafplaats voor alle gezindten.
Een apart gedeelte van de begraafplaats is gereserveerd voor parochianen.

De begraafplaats is eigendom van de gemeente Nuenen. Het beheer van de begraafplaats berust bij de Stichting Beheer Gemeentelijke Begraafplaats Oude Landen.

Op de begraafplaats worden in principe alleen particuliere graven uitgegeven. De particuliere graven worden uitgegeven voor een periode van 20 jaar.
Na deze periode kan de rechthebbende van het graf verzoeken deze termijn te verlengen. De verlenging geschiedt telkens voor niet langer dan 10 jaren.
In een particulier graf mogen maximaal twee overledenen worden begraven.