Begravingen

Wellicht heeft u voor uzelf bepaald dat, als u komt te overlijden, u het liefst begraven wilt worden.
Maar wat weet u hier eigenlijk over? Wij vertellen u in het kort over de begrafenis en wat hierbij komt kijken.
Want wist u bijvoorbeeld dat er verschillende soorten graven zijn? En dat er ook zogenaamde natuurbegraafplaatsen zijn?

Alles over de begrafenis: wanneer gebeurt het begraven eigenlijk?
Een begrafenis vindt plaats tussen minimaal zesendertig uur en maximaal zes werkdagen na het overlijden.
Deze periode kan overigens verkort of verlengd worden bij bepaalde omstandigheden.
Voor verkorting is toestemming nodig van de officier van justitie, voor verlening toestemming van de betreffende gemeente.
Als u bijvoorbeeld familie in het buitenland hebt wonen kunt u in aanmerking komen voor verlenging.

Gemeentelijke en bijzondere begraafplaatsen
Er zijn zowel gemeentelijke als bijzondere begraafplaatsen.
Bij gemeentelijke begraafplaatsen (zoals Oude Landen er een is) kunnen er algemene plekken zijn (de gemeente is eigenaar) en particuliere plekken (dan heeft u zelf de rechten).
Op gemeentelijke begraafplaatsen wordt meestal van maandag tot en met zaterdag begraven.
Een bijzondere begraafplaats is een plek met een eigen bestuur- en beheerorganisatie.
Denk aan een particuliere begraafplaats of een natuurbegraafplaats.
In tegenstelling tot de gemeentelijke begraafplaats, kan hier soms ook op zon- en feestdagen worden begraven.
Ze zijn namelijk vrij wat betreft openingstijden. Let op: dit is per bijzondere begraafplaats dus verschillend.

Begraafplaatsreglement: wat mag er eigenlijk?
De keuze voor de begraafplaats is in principe helemaal aan u zelf. Dit is dus niet gebonden aan de gemeente waar u geboren bent.
Let op: een begraafplaats kan wel bepaalde eisen stellen.
Denk aan het lid zijn van een kerkelijk genootschap of dat u inwoner moet zijn van een bepaalde gemeente.
Bij elke begraafplaats krijgt u te maken met een begraafplaatsreglement. Hierin staat precies wat er mag op een begraafplaats.
Denk aan onderhoud, het type graf, de afmetingen en het toegestane materiaal.
Ook deze voorwaarden kunnen erg verschillen per begraafplaats.
Ga dus eerst na wat uw wensen zijn, en kijk van hier uit welke begraafplaats hierbij past.

Welke soorten graven zijn er en hoelang blijven ze bestaan?
Als u alles over de begrafenis wilt weten dan kan het volgende niet ontbreken.
Er bestaat namelijk een verschil tussen de verschillende graven.

– Een particulier graf.
Een particulier graf wordt ook wel eens familiegraf of eigen graf genoemd. Het graf wordt vaak door de familie zelf uitgekozen.
De familie krijgt dan een grafrecht van meestal 20 jaar en dit kan worden verlengd.
De familie met het grafrecht bepaalt welke overledenen er bij het graf mogen worden begraven.

– Een islamitisch graf.
Op de velden waar de islamitische graven gesitueerd zijn wordt gezorgd voor eeuwige grafrust. Het graf zal dan ook niet geruimd worden.