Tarieven overig

Voor een particulier graf zijn grafrechten verschuldigd.

De diverse tarieven zijn te vinden in het PDF bestand: tarieven 2024 overige graven .

Toestemming voor het plaatsen van een gedenkteken moet bij het bestuur van de Stichting Beheer Algemene Begraafplaats Oude Landen worden aangevraagd door – en wordt gesteld op naam van – de rechthebbende van de grafruimte. Het bestuur heeft nadere regels vastgesteld over de aard en de afmetingen van het gedenkteken en de wijze van aanbrengen. Naast de particuliere en algemene graven bestaat de mogelijkheid om urnen bij te zetten in een urnenzuil of urnenkelder. Ook bestaat de mogelijkheid de as van een overledene te verstrooien op een apart strooiveld.

De begraafplaats Oude Landen  is tussen zonsopkomst en zonsondergang altijd toegankelijk voor bezoekers via de kleine looppoort .

Inlichtingen:

Beheerder: Dhr. H.B. Leurink
mailadres: beheerder@oudelanden.nl
Tel. : 06-14338304